ihale,yapim,duzeltme,iptal,haberi,kesinlesen,sonuclar

mekatronik apkyapi kinay mekatronik mekatronik

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2016/1) (EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER) - 29.01.2016 R.G


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 Yatırım Programı


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA 04.12.2015


Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğv- 17 Ekim 2015 (R.G.)


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 28 Temmuz 2015 (R.G.)


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 28 Temmuz 2015 (R.G.)


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 27.06.2015 R.G.


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 27.06.2015 R.G.


Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 27.06.2015 R.G.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 27.06.2015 R.G.


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 27.06.2015 R.G.


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Haziran 2015 (R.G.)


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Haziran 2015 (R.G.)


Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Haziran 2015 (R.G.)


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Haziran 2015 (R.G.)


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Haziran 2015 (R.G.)


Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Haziran 2015 (R.G.)


Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Haziran 2015 (R.G.)


2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 19.03.2015 R.G.


2015 Karne Katsayıları 19.03.2015 R.G.


Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 26.02.2015 R.G.


Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2015/1) (Eşik Değerler Ve Parasal Limitler) - 29.01.2015 R.G


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 16.08.2014 R.G.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.08.2014 R.G.


Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 16 Ağustos 2014 R.G.


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 7 Haziran 2014 (R.G.)


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 7 Haziran 2014 (R.G.)


Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 7 Haziran 2014 (R.G.)


Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 7 Haziran 2014 (R.G.)


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 7 Haziran 2014 (R.G.)


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 7 Haziran 2014 (R.G.)


Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 7 Haziran 2014 (R.G.)


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 7 Haziran 2014 (R.G.)


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 7 Haziran 2014 (R.G.)


Başbakanlık Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 28.05.2014 R.G


DÜZELTME - Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile İlgili - 24.05.2014


Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ - 06.05.2014


Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ - 06.05.2014


Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - 08 Nisan 2014


İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerine İlişkin Duyuru


Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 19.02.2014 R.G


Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-Üfe) Kullanıcıları İçin Rehber


Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1) (EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER)- 30 Ocak 2014


2014 Yılı Yatırım Programı


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 25.12.2013 R.G


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 25.12.2012 R.G


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 28 Kasım 2013 R.G


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 28 Kasım 2013 R.G


Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 28 Kasım 2013 R.G


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 28 Kasım 2013 R.G


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 28 Kasım 2013 R.G


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 24 Eylül 2013 R.G


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 24 Eylül 2013 R.G.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 24 Eylül 2013 R.G


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 24 Eylül 2013 - R.G


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Eylül 2013 R.G


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen MAL ALIMLARINDA Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar - 31 Ağustos 2013 (R.G.)


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen HİZMET ALIMLARINDA Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar - 31 Ağustos 2013 (R.G.)


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen YAPIM İŞLERİNDE Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar - 31 Ağustos 2013 (R.G.)


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - 23 Ağustos 2013 (R.G.)


Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ - 24 Nisan 2013


Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ - 24 Nisan 2013


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2013 R.G


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 13 Nisan 2013 R.G.


Yurt Dışı Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat Ve İthalata İlişkin Tebliğ - 10 Nisan 2013 R.G.


Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - 31.01.2013


KAMU İHALE TEBLİĞİ - 1/2/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Eşik Değerler Ve Parasal Limitler - 30.01.2013


Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-14.11.2012


Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 14 Kasım 2012 (R.G.)


Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 10 Kasım 2012 (R.G.)


1/7/2012 tarihinden itibaren "Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ" - 14.08.2012


15/1-30/6/2012 Tarihleri Arası "Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ" - 14.08.2012


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 13.08.2012


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 13.08.2012


Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - 08.08.2012


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 15 Temmuz 2012


Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - 08 Ağustos 2012


Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ - 28 Nisan 2012


Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ - 28 Nisan 2012


Kamu İhale Tebliği-(TEBLİĞ NO: 2012/1)


Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ


Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik


Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları