İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Şönt Kapasitör Bankları Tesis Yaptırılacaktır
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İçme Suyu Tesis Geliştirilmesi İşi Yaptırılacaktır
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Taşınmazlar Satış Yöntemi İle Özelleştirilecektir
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Heykel Valilik Binası Alt Kat Ve Koridorları Vrf Sistem Onarımı İşı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Muratlı Hes’in Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme, Periyodik Bakım-onarım Ve Revizyon İşlerinin 43 Kişiyle 1 Yıl Süreli Olarak Yaptırılması Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Aksaray İli,muhsin Çelebi Mah 569 Ada 68 No’lu Parseldeki Tarihi Konak Yeniden Yapım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Perşembe Motor İskelesi Uzatılması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Gebze-arifiye Arasında Yaklaşık 80 Km Lik Güzergahta Yht Ve Konvansiyonel Hat Trenlerinden Kaynaklı Gürültünün Azaltılması Amacıyla Yapılacak Gürültü Bariyerlerine Yönelik Eylem Planı, Uygulama Projesi Ve İhale Dosyası Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sultangazi İlçesi, Yayla Mahallesi, Muhtelif Ada Ve Parselleri İçeren Yaklaşık 100 Hektarlık Alanda İmar Uygulaması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 8. Bölge (Elazığ) Müdürlüğüne Bağlı Kahta Şehir Geçişi Kavşağı Yolu Etüt Ve Proje Danışmanlık İşi
12345678910...