İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi Yap-işlet-devret Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü İle İhale Edilecektir
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Yozgat İli, Merkez İlçesi, Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesinde Kan Bağış Merkezi Yapımı İçin Proje Ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Yaptırılacaktır
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İzmir İli Bergama İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atıksu Altyapısının Ve İhtiyaçlarının Tespiti İle Atıksu Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesi Fizibilite İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Kelkit Orman İşletme Şefliği Gümüşgöze Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 1 Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarına Ait Kamulaştırma Sınırlarının Tespit Ve İşaretlenmesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Çorum İli Demirşeyh (Sungurlu) Karahacip (Ortaköy) Seydim (Merkez) Köylerinde Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita,İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt,İlave Revizyon İmar Planı Yapılması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Gümelik Orman İşletme Şefliği Yol Ağı Planı Hazırlanması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Su Deposu Projelendirme İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Otomatik Yağmurlama (Sprink) Sistemi Proje Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Muğla İli Ula İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Hazırlanması
123456789