İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Perşembe Motor İskelesi Uzatılması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Gebze-arifiye Arasında Yaklaşık 80 Km Lik Güzergahta Yht Ve Konvansiyonel Hat Trenlerinden Kaynaklı Gürültünün Azaltılması Amacıyla Yapılacak Gürültü Bariyerlerine Yönelik Eylem Planı, Uygulama Projesi Ve İhale Dosyası Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 8. Bölge (Elazığ) Müdürlüğüne Bağlı Kahta Şehir Geçişi Kavşağı Yolu Etüt Ve Proje Danışmanlık İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karakoyunlu (Iğdır) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İle İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Kırklareli İl Halk Kütüphanesiprojelerinin Hazırlanması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğünün 6 Adet Hizmet Binası Uygulama Projeleri Ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sbü Aeah Tüp Bebek Merkezi Yapım İşine Yönelik Kesin Projeler İle İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Trafonun Proje, Dosya, Topoğraf Ölçümlerinin Yapılması Test Kabul Ve Enerji Müsadesi Alınması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Antalya-Altınyaka-Kumluca İl Yolu (Altınyaka-Kumluca Arası) Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Antalya-gödene İl Yolu, Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alım İşi
123456