İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sultangazi İlçesi, Yayla Mahallesi, Muhtelif Ada Ve Parselleri İçeren Yaklaşık 100 Hektarlık Alanda İmar Uygulaması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
(Elazığ-Bingöl) Ayr. -Arıcılar-Sancak İl Yolu (Km:0+000-28+068,12) (2+900-3+150 Ve 8+000-10+070 Km Ler Arası Alternatifli) Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
3 Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) Sınırları İçerisinde Bulunan Ve Planlaması Yapılacak Göletlerin, Regülatör Yerlerinin Yersel 1/500 Ölçekli Aks Ve 1/1000 Ölçekli Rezervuar Haritaları, Yol Ve İletim Hatları İçin 1/2000 Ölçekli Şeritvari Harita Yapımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mevcut Stereo Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Haritalar İle 1/1000 Ölçekli Renkli Sayısal Ortofoto Haritaların Üretilmesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
(Erzincan-Başköy) Ayr-Demirözü İl Yoluna Ait (Km:0+000-39+869) (25+250-27+000 Km’Ler Arası Alternatifli) Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Haritaların Üretilmesi Danışmanlık İşi