İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Diğer İhaleler

Hızlı Arama
 


Havuzİhale Tar.Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Taşınmazlar Satılacaktır
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Taşınmaz Satılacaktır
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları İhale Edilecektir
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Sondaj Makinası Yedekleri Satın Alınacaktır
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Merkez İlçesi, Kuzeykent Mahallesi, Kuruçay Mevkiinde Kastamonu - İnebolu Yolu Üzerindeki 2366 Ada 80 Parselde Kayıtlı Bulunan 2.700,00 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın Satışı Yapılacaktır
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Deniş Bunker Stok Sahasından, 800.000 Tonu Stseüaş Bant Kantarlarında, 200.000 Tonu Eli Müdürlüğüne Ait Yer Kantarlarında Tartılmak Suretiyle Soma Termik Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketine (Stseüaş) Ait Deniş Bant Bunkerlerine Toplam 1.000.000 Ton Kömürün Yükleme, Nakliye Ve Boşaltılması İşi.
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Deniş 1/a Panosundan 650.000 Ton Kömürün Stseüaş Bant Bunkerine, Krible Tesisine Veya Bunker Stok Sahasına Yüklenip Taşınması Ve Boşaltılması İşi.
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Kalmar (Volvo Motor) Marka Dolu Konteyner Mobil Vinci Muhtelif Dizel Motor Yedek Parça Alımı Açık İhale Usulü İle Alınacaktır
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Motor Muhtelif Supapları Satın Alınacaktır
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Beton Traverslerin Vagonlara Yüklenmesi Ve İndirilmesi İşi İhale Edilecektir
12345678910...