İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı İçme Suyu Yenilenmesi İşi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.05.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 20.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

086  14.05.2019  19DT234237  4734 K.İ.K. Doğ. Temin Mad.22-D  ALTIEYLÜL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BİRİMİNİN İÇME SUYU YENİLENMESİ İŞİ MAL ALIMI  20.05.2019 15:00  Teklif Üstyazı
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname
Devam Ediyor 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası :19DT234237

Malın Adı                            :ALTIEYLÜL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BİRİMİNİN İÇME SUYU YENİLENMESİ İŞİ MAL ALIMI

A

                        B

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

ALTIEYLÜL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BİRİMİ İÇME SUYU HATTI YENEİLEME İŞİ

adet

1

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)


                                                                                                          

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

            Kaşe ve İmzaYeterlilik