İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimliği
İşin Adı Poliklinik Odası Bakım Onarımı
İlan Tarihi 13.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.06.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 14.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

Hastanemizin ihtiyacı olup, aşağıda cins ve miktarları yazılı hizmet alımı 4734 K.İ.K. DOĞRUDAN TEMİN usulü ile satın alınacaktır.
Konu ile ilgili teklifleri vermeniz rica olunur.
Konu ile ilgili tekliflerinizi (KDV hariç) en geç yukarıda yazılı tarih ve saate kadar aşağıdaki bilgiler dahilinde Satın Alma/Doğrudan Temin Birimine iletiniz.   
DİKKAT: Teklif mektubundaki fiyatlar, marka, model, UBB ve  firma bilgileri okunamayacak şekilde olanlar ile iletişim bilgileri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. (Not: Bazı firmalar teklif mektubunu doldurduktan sonra kaşe ve imza atarak hastanemize iletmektedirler. Kaşede bulunan firma adı, telefon ve faks numaraları okunamamaktadır. Teklifinizin değerlendirme dışı kalmaması için lütfen tüm bilgilerin okunaklı olmasına dikkat ediniz.)   Malzeme teslim süresi siparişten sonra 10 gündür. 
1. Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzemelerin 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesine göre Doğrudan alım Usulü ile yapılacaktır. 
2. Teklifler TL. (Türk Lirası) olarak verilmelidir.
3. Belirtilen teklif süresinde iletilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4. Yazılı teklif isteme mektubumuza rağmen, alıma iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu yazılı olarak (faksla) bildirmeniz rica olunur.
5. Malzemeyi belirtilen sürede karşılanamaz ise tarafınızdan yapılacak teslimat süresini belirtiniz.  
6. Ödeme; muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra vergi borcu ve damga vergisi düşülerek 120 gün içerisinde yapılır. 
7. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

#Malzeme AdıBirimMiktar
1 POLİKLİNİK ODASI BAKIM ONARIMI Adet 1

Yeterlilik