İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şırnak İli Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Çevre Düzenleme Ve Peyzaj İşleri Yapım İş
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.06.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İdarenin Adı : Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.

İşlerin Adı:Şırnak İli Silopi İlçesi Gümrük Lojmanları çevre düzenleme ve peyzaj işleri yapım işi.

                               

Türü - Usulü : Yapım İşi: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık ihale usulü.

1. İdarenin

a ) Adresi

:

Hükümet Konağı 2.Kat. SİLOPİ

b ) Telefon - Faks Numarası

c) Elektronik Posta Adresi                           

:

(486) 518 3500- 0486 518 3500

: khgbsilopi@gmail.com


2. İkinci İhale Konusu yapım işinin :

   a) Niteliği Miktarı : Silopi İlçesi Gümrük Lojmanları çevre düzenleme ve peyzaj işleri yapım işi.

   b) Yapılacağı ye                  : Şırnak ili Silopi ilçesi

   c) İşe Başlama tarihi            : Sözleşme Tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

   d) İşin Süresi                       : Yer Tesliminden itibaren 120 takvim gündür

   e) İhalenin yapılacağı yer: Silopi Kaymakamlığı toplantı salonu

   f) İhale tarihi ve saati          : 17.06.2019 Pazartesi günü Saat 11.00’d

Yeterlilik