İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kara Harp Okulu Komutanlığı
İşin Adı Bina Bakım Onarımı Yapım İşi
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.08.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 20.08.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşin Adı : KHO K.LIĞI MERKEZ BİNA BAKIM ONARIMI YAPIM İŞİ
İhale Usulü : 22/D DOĞRUDAN TEMİN
         
İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
Adres : BAKANLIKLAR / ANKARA
Telefon : +903124175190
Faks : +903124183226
Elektronik Posta Adresi :
         
Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ
Malın Miktarı : 1 BİRİM
Mal Teslim Yeri : MSÜ KHO KOMUTANLIĞI
Mal Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
İhale Yeri : MSÜ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İhale Tarihi : 20.8.2019 10:30:58
 
İhale İlanı Metni

İŞ YERİ GÖRMEK İÇİN TLF:4175190-2502/2504/2506 DAN RANDEVU ALINIZ.

İHALE DOKUMANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

         
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
b.Telefon Numarası: +903124175190
c.Fax Numarası: +903124183226
d.Elektronik Posta adresi:

Yeterlilik