İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T. C Gazı Ünıversıtesı Saglık Uygulama Ve Arastırma Merkezi
İşin Adı Klima Santrali Rezistans Yapım İsi
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.01.2020 17:00:00
Son Teklif Tarihi 17.01.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

Istem No/Alım No: 6611
klima santrali rezistans yapım isi
T.C
GAZI ÜNIVERSITESI
Saglık Uygulama ve Arastırma Merkezi
TEKLIF ISTEM FORMU
: / 2020-01-191
Konu
Son Teslim Tarih & Saat Ilan Tarihi
:
Talep Eden Birim :
: 17/01/2020 17:00:00 : 15/01/2020
Saglık Arastırma ve Uygulama Merkezimiz için asagıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına
ihtiyaç duyulmustur. Proforma faturanın asagıdaki sartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma
Bürosuna gönderilmesini rica ederim.
1- Tekliflerin yazılı olması,
2- Ihale dökülmanının tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj sekillerinin yazılması,
4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmıs olması,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi
zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.
Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu
kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Saglık
Bakanlıgı tarafından onaylı oldugunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma sartı aranacaktır.
TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglık Bakanlıgı tarafındna onaylı olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alınmayacaktır.
Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi
olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmıs, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde
sunacaklardır.
***ÜRÜNLERIN ÜZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***IHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI AÇIKÇA BELIRTECEKTIR.
TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN SONRA 365 GÜN IÇERISINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
Idari Depolar / Teknik Servis Stogu
Sayfa 1
S.No M.Kodu Malzeme Açıklaması Miktar Birim
IHTIYAÇ LISTESI
Satınalma Müdürü
1 TM7766 KLIMA SANTRALI REZISTANS YAPIM ISI 1 ADET
ISMAIL GÜLDEN
HASTANE MÜDÜRÜ
Opsiyon
Teslimat
:
Ek
Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.
www.ihsis.gazi.edu.tr
:
:
Sayfa 2

Bu ilan bilgilendirme 
Yeterlilik