İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karaman İli, Merkez İlçesi, Dereköy Mahallesi, 1294 No.lu Parseldeki Taşınmazın Üzerinde Bulunan Yapıların, Çıkacak Her Türlü Malzeme Karşılığı Olmak Üzere Zemin Seviyesinde Olacak Şekilde Yıktırılması, Yapının Tamamında (kolon, Kiriş Ve Perde Betonları Vb. ) Çıkacak Molozların Belediyenin Göstereceği Alana Götürülerek Bertaraf Edilmesi İşine Ait İhale İlanı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Nazilli Sulama Birliği Sulama Suyu Dağıtımı, Sulama Şebekesi Bakım Onarımı İşi Genel Hizmet İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Kulu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Ve Betonarme Trübün Yapımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Tübitak Mam Bktm Binaları 2aşama İşleri Yapılması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesine Bağlı Spor Tesislerinin 2020 Yılı Elektrik Ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakımı Ve Hazır Halde Tutulması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Susuz Halitpaşa İlçe Halk Kütüphanesi Onarım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karotlu Ve Kırıntılı Sondaj Hizmeti Alınacaktır
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karotlu Maden Sondaj Hizmeti Alınacaktır
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Iv. Grup Maden Sahaları Uç Ürün (feldispat Ve Kuvars) Üretimine Yönelik Tesis Kurulması Şartı İle İhale Edilecektir
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Cerutti Gravür Baskı Makinesinin Bakım Ve Onarım
12