İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama

 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Yol Ağında Muhtelif Kesimlerde Sanat Yapısı Yapım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şube Şefliklerinde Kullanılacak Plent Agregasının Ve Tuz Agregasının Temini Ve Nakli İle Emanet Sathi Kaplama Çalışmalarında Kullanılacak Mıcırın Temini Ve Nakli İle Temel Yapılması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Çift Kat Sathi Kaplama Ve Temel Yapılması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 13 (Antalya) Bölge Müdürlüğü Bitüm Depo Şefliği Liman Tesisi Isıtma Hatlarının Yenilenmesi, Tam Otomasyon Sistemi Ve Yazılımı Kurulumu
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şube Şefliklerine Ait Tüm Tesislerde Tadilat, Bakım Ve Onarım Yapılması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Otoyolu Ve Bağlantı Yollarında Hasarlı Çelik Genleşme Derzlerinin Yenilenmesi Ve Genleşme Derzi Betonlarında Onarım Yapılması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Otoyollarda Ve Bağlantı Yollarında Hasar Gören Otokorkulukların Yenilenmesi Yapım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda 3 Adet Prefabrik Betonarme Ve 2 Adet Çelik Yaya Üst Geçit Yapılması İle Mevcut Yaya Üst Geçitlerinin Bakım Ve Onarım Yapılması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 9Bölge Müdürlüğü 72-04 Kk Nolu Sason İl Yolunun (Sason Şehir Geçişi) 39+000 Km’Sinde İstinat Duvarı Yapım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Akçaabat- Düzköy Yolu, Of-Çaykara Yolu, Hopa-Borçka Yolu Ve 10 Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Muhtelif Kesimlerde Enh Deplasesi Yapılması İşi
123456