İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Üsküdar İlçesi Genelinde Üstyapı Projelerinin Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Bursa İli İnegöl İlçesi Bedre Deresi Islahı Proje Yapımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Cip Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu Ve Proje Yapımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Elazığ-palu Beyhan Mikrohavzası Sulamaları Proje Yapımı Ve Mühendislik Hizmetleri
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Ortahisar İlçesi (trabzon) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımına Yönelik 1/5000 Ölçekli Dolgu Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Dolgu Uygulama İmar Planı, Çed Raporu, Jeolojik-jeoteknik Etüt Raporu, Batimetri Ve Halihazır Harita Hazırlama İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karma Yem Fabrikası Fizibilite Raporu Ve Uygulama Projeleri Hazırlatılması Hizmeti Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karacadağ 60 Mwe Ges Fizibilite Ve Projelendirme Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
10802 Hektar Alanda 1/25000 Ölçekli Tümbüldek Termal Turizm Çevre Düzeni Planı Revizyonu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine Göre Sayısallaştırma Ve Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İskenderun Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri Hizmet Alımı İşi
12345