İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Yaklaşık 1365 Hektar Alanla Yönelik Hazırlanacak Olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Fethiye Ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme Ve İzin/lisans Hizmeti Alım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dâhilindeki Muhtelif Güzergâhların (2021) Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi Ve Tamamlanması Danışmanlık
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Altıntaş Orman İşletme Şefliği Genişler Köyü Şehit Veysel Temel Ağaçlandırma Ön Etüd Raporu Kapsamında Arazi Hazırlığı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Merkez Yoldüzü Köyü (115/5, 139 Ve 140 Parsel) Ve Diyadin Göl Mah (228/2 Parsel) Halihazır Har,jeolojik-jeoteknik Etüt Raporu Prj, Parselasyon,vaziyet Planı İle Bağımsız Bölüm Planı Dosyası Ve Nazım İmar İle Uygulama İmar Planı Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Ksbü Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası Hidroterapi, Ftr Birimleri Ve Destek Alanları Projesi Ve İhale Dokümanları Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Gü Hastanesi D1ve D2 Blokların Deprem Performansının Belirlenmesi, Güçlendirme Projesi Hazırlanması Ve Mimari, Mekanik Elektrik Montaj –demontaj Projesinin Hazırlanması İle Teknik Şartnameleri Ve Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karasu Skm Transfomatör Merkezi Zemin Etüdü
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
154 Kv Güllük Tm Sahası İçin Zemin Etüdü Ve Geoteknik Değerlendirme Raporu İle İmar Planına Esas Jeolojik-jeoteknik Etüt Rapor Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
154 Kişilik Huzurevi, Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Proje
123456789