İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Marmara Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Manisa İli Şehzadeler Ve Yunusemre İlçelerine Ait Muhtelif Mahallelerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik -jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
26’ıncı Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
5 Kısım (zemin Temel Etüdü Ve Doğalgaz Tesisatı Yaptırılması) Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Tokat İli Reşadiye İlçesi İsmailiye Köyünün (hündüllü Mahallesi) Afet Etütlerinin Yapılması İle Jeolojik-jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Tıbbi Malzeme Ve İmplant Test Merkezi Fizibilite Hazırlama Hizmeti Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Gökçesu Ve Sarıyayla Şefliklerinde Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Proje Yapımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Konya Orman İşletme Müdürlüğü Ladik Ağaçlandırma Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Mh, Iğdır İli Merkez İlçesi Karaağaç Mh, Kayseri İli Melikgazi İlçesi Mimar Sinan Mh Muhtelif Ada/parsellerde İmar Planına Esas Jeolojik, Jeoteknik Ve Jeofizik Etüd Raporları Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Mersin, Gözne, Davultepe Ve Fındıkpınarı Şefliklerinde Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Proje Yapımı
123