İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
(nallıhan - Göynük) Ayrımı - Seben Yolu Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle 1\1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi Danışmanlık İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
(balya - Yenice) Ayrımı- Gönen İl Yoluna Ait (km:0+000-39+126) Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle 1\1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi Danışmanlık İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Şalpazarı-şıhkıran-sisdağı İl Yolu Ve (şalpazarı-sisdağı) Ayrımı- (tonya-erikbeli) Ayrımı İl Yoluna Ait Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle 1\1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi Danışmanlık İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Kadastro Harita Ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi Grup-9
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
3402 Sayılı Kanunun Ek-4’üncü Maddesi Kapsamında 2/b Kullanım Kadastrosu Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi