İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Malatya-narlı Demiryolu Projesi Zemin Araştırma Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İlave+revizyon Nazım Ve Uyg İmar Planı, İmar Planlarına Esas Jeolojik - Jeoteknik / Mikrobölgeleme Etüt, 3194 Say İmar K 18 Mad Kapsamında Geri Dönüşüm Ve İmar Uygulaması Düzenlemesi Danışmanlık Hizmeti
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
M1 Fuar İstasyonu-üniversite Ve 3 Ocak-şehir Hastanesi-meşot Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri, Fizibilite Etüdü Ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Ab Frıt Iı Fonu Bünyesinde Kfw Yürütücülüğünde Korunmasız Gençlerin Gençlik Ve Spor Altyapısı İle Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Gençlik/ Kamp Merkezi/spor Tesislerinin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayoları 14 Bölge Müdürlüğü Bölge Sınırları Dahilinde Devam Eden Yapım Çalışmalarının Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Güçlendirmesi Yapılacak Köprü Ve Duvarların Statik Analiz Hesaplamaları İle Projelerinin Hazırlanması İşi (2021/01)
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ve Bağlantı Yolu Yapım İkmal İşi Yapım Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi