İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
17000 Ha’da Ortofoto Har Üretimi Ve İlave Revzuyg İmar Planı , 20 Ha’da Nazım Ve Uyg İmar Planı Değişikliği , 500 Ha’da İmar Uygulaması, 110 Ha’da Sayısal Halihazır Har Üretilmesi Ve Koruma Amaçlı Uyg İmar Planları Hazırlanması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Heyelan Takip Sistemi Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Yaklaşık 5000 Ha Büyüklüğündeki Alanda Fotogrametrik Halihazır Haritaların Hazırlanması, 1/5000 Ölçekli Revizyon-ilave Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Revizyon-ilave Uygulama İmar Planı Hazırlanması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Milli Emlak Bilgi Sistemi (mebis) Yazılım Geliştirme
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Kayseri Raylı Sistem 5.aşama Talas Mevlana-furkan Doğan Arası Tramvay Hattı Yapım İşinin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Kamusal Büyük Park Alanları İle İlgili Mühendislik, Peyzaj Mimarlığı Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 21. Paket Danışmanlık Hizmet Alım İşi