İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilitesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Toprak Sınıflamasının Yapılması Danışmanlık Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Açık Ve Yeşil Alanlara İlişkin Üst Ölçekli Yaklaşım Geliştirilmesi, Vizyon, Politika, Stratejiler, Eylem Planının Oluşturulması Ve Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Sorumluluğunda Bulunan Bakım Alanlarının Ölçülmesi Sayısallaştırılması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İstanbul İl Sınırları İçerisinde, Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita, 1/1000 Ölçekli Gerçek Ortofoto Harita Ve 3 Boyutlu Kent Modeli Üretim İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Mekânsal Planlama Sürecinde Aktif Fay Zonlarının 1/1000 Ölçekli Haritalanması Ve Fay Sakınım Zonu Oluşturma Kriterlerinin Belirlenmesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
(kayseri-pınarbaşı) Ayr-tomarza-tufanbeyli İl Yolu (km:0+000-35+450) Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Toprak Sınıflamasının Yapılması Danışmanlık Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İmamoğlu Sulaması Ek Sahalar Proje Yapımı