İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Ceyhan Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Batı Akdeniz Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Su Kaynaklarında İklim Değişikliğine Uyum Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi Ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi Iı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Safranbolu Halihazır Harita, İlave+revizyon Nazım Ve Uygulama İmar Planı, İmar Planlarına Esas Jeolojik-jeoteknik/mikro Bölgeleme Etüt, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 Maddesi Kapsamında Geri Dönüşüm Ve İmar Uygulaması Düzenlenmesi Danışmalık Hizmeti