İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama
 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Turhal Riskli Alan Kentsel Dönüşümü Amaçlı Rezerv Alanı İçin İmar Ve Kentsel Tasarım Planı, Fizibilitesi, Yapılacak İnşaatlara Ait Uygulama Projeleri İle Şartnamelerin Hazırlanması Ve Projeye Ait Çed Görüşünün Alınması Danışmanlık Hizmet Alım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Güzergahların Kamulaştırma Sınırlarının Tespit Ve İşaretlenmesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Erzurum Palandöken Kültür Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Kış Turizmi Araştırma Nazım İmar Planı, Etüt Raporu, Mikrobölgeleme Etüt Raporu Ve Kentsel Tasarım Projesi Çalışmaları Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı [1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Ve Açıklama Raporu Yapımı) Hizmet Alım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Marmara Havzası Yeraltısuyu Planlama (hidrojeolojik Etüt)raporu Yapılması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Antalya Havzası Yeraltısuyu Planlama ( Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kentsel Sit Alanında 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Ve Eyüpsultan Camii Çevresinde Plankote Ve Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Karayolları 2 Ve 10 Bölge Müdürlükleri Sınırları Dahilindeki Muhtelif Güzergahların (2020) Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi Ve Tamamlanması
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Tasnif Depolama İşlerinin Denetim Ve Kontrolüne Ait Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Çanakkale Umurbey Ovası Mansap Sulaması Proje Yapımı
12