İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-dr.ersin Arslan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı 175 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 9.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/427368

1-İdarenin
a) Adresi : Hüriyet Cad. Şahinbey GAZİANTEP 27500 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422210700 - 3422210142
c) Elektronik Posta Adresi : ersinihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
175 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HASTANEMİZ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Hastanemiz idaresi ihtiyaç olan malzemeler ile ilgili, sözleşme süresi içerisinde aylık periyotlar halinde yükleniciye sipariş edecek ve yüklenici en geç 2 iş günü içerisinde hastanemizin ilgili deposuna teslimatı yapacaktır.Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Toplantı Salonu Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 09.10.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- İstekliler teklif verdikleri tüm ürünlerin ihale sıra no belirtilerek adı, marka ve modellerini belirtir listeyi İhale dosyasında sunacaklardır.

2- Aşağıda İhale sıra numarası ve Malzeme adı belirtilen kalemlere teklif veren istekliler 1 (Bir) Adet,Kutu,Metre Vs. numune vereceklerdir. 

Numuneler ihale tarih ve saatine kadar, numunelerin üzerinde her birinin malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığında teslim edilecektir.

Belirtilen süre içerisinde numune istenen kalemlere numune göndermeyen firmaların, numunesi olmayan ilgili kısıma ait teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. İsteklilerce teslim edilen numunelerin, ihale komisyonu teknik üyelerince teknik şartnamelerin tüm maddelerine göre değerlendirilmesi yapılacak olup, değerlendirme sonrası teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürün/ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


NUMUNE İSTENECEK KALEMLERİN İHALE SIRA NO MALZEME ADI

1       ÇOCUK KORUMALI PRİZ

2       KOMİTATÖRLÜ VAVİYEN

3       TOPRAKLI DİŞİ FİŞ

4       TOPRAKLI ERKEK FİŞ

12     MAKET BIÇAĞI UCU

15     MONOFAZ KAÇAK AKIM RÖLESİ

17     TRİFAZ KAÇAK AKIM ROLESİ

18     V OTOMAT SİGORTA

19     3-5 VE 4'LÜ KLEMENSLİ GRUP PRİZ

20     MUHTELİF RENKLERDE SPREY BOYA

21     AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ

22     GEÇMELİ VE VİDALI TABURE TEKERİ

23     KONTROL KALEMİ

24     DİJİTAL MULTİMETRE

25     BORU ANAHTARI MUHTELİF

26     FOTOSELLİ MUSLUK PİLİ

27     GÖMME REZERVUAR KAPAĞI

31     KLOZET KAPAĞI

32     ENGELLİ KLOZET KAPAĞI

33     DUŞ SPRAL TAKIMI

34     LAVOBO BATARYASI MİX

35     KÜRESEL VANA MUHTELİF EBATLARDA

36     EVYE MUSLUK

41     ½ VE ¾ KÜRESEL VANA

42     GÖMME REZERVUAR İÇ ŞAMANDIRA TAKIMI

43     ASMA KLOZET TAHARET MUSLUĞU 360º

44     BATARYA MONTAJ BİLEZİĞİ

45     BANYO BATARYASI MİX

68     ŞEFFAF VE BEYAZ SOĞUK SİLİKON

70     MUHTELİF EBATLARDA HAVALI MATKAP TIĞI

71     MUHTELİF EBATLARDA DEMİR TIĞLARI

73     İŞ ELDİVENİ (ÖRGÜ BİLEKLİ)

74     PAPAĞAN PENSE

75     KARGABURNU

76     İÇ SEKMAN PENSESİ DÜZ

77     DIŞ SEKMAN PENSESİ DÜZ – EĞRİ

78     TEL FIRÇA

80     24 İNÇ KURBAĞACIK ANAHTAR

81     SİLİKON TABANCASI

82     ELETRİK BANDI

84     LEHİM TELİ

85     LEHİM PASTASI

86     LOKMA TAKIMI

87     ELEKTRİKÇİ PENSESİ

88     YAN KESKİ

89     YILDIZ MATKAP UÇLARI MUHTELİF EBATLARDA

92     SPİRAL KESME TAŞI İNOX

93     SAATÇI TORNAVİDA SETİ

96     İZOLESİZ KABLO PABUCU ERKEK-DİŞİ

97     AÇ-KAPA ANAHTAR

98     ÇEKOMASTİK

99     ÇİFT TARAFLI BANT

100   HIZLI YAPIŞTIRICI

101   ALİMİNYÜM PENCERE MENTEŞESİ

103   TOPUZLU (TOKMAKLI KİLİT)

106   DÜZ MENTEŞE

107   BAREL

108   BARELLİ KAPI KOLU

110   STANDART SİLİNDİRLİ TİRAJLI KİLİT

111   KARE KİLİT

115   YAPRAK MENTEŞE

119   DEVE BOYNU MENTEŞE

120   MONTAJ AYARLI KAPI HİDROLİĞİ YAYI

121   10-15 CM ‘LİK PVC BAZA AYAĞI

122   6 CM’LİK HUNİ AYAK

123   SİLME AYAK

125   TEKLİ DOLAP KULPU

127   SİLİKONLU PARLAK X1 İÇ CEPHE BOYASI

128   PAS SÖKÜCÜ

129   TAVAN BOYASI

131   YAĞLI BOYA ASTARI

132   İPEK SU BAZLI BOYA

135   SICAK SİLİKON TABANCASI

136   SU TERAZİSİ

137   TABLALI VE VİDALI TEKER

138   TORNAVİDA TAKIMI (YILDIZ-DÜZ)

139   KOLLU PAFTA TAKIMI

140   AKEMİ YAPIŞTIRICI 1 KĞ

141   ÇELİK METRE 5M

144   1/2-1/4 KLİMA BORU TESİSATI 7M

145   1/2-1/4 KLİMA BORU TESİSATI 5M

146   3/8-1/4 KLİMA BORU TESİSATI 5M

147   5/8-1/4 KLİMA BORU TESİSATI 5M

156   KLİMA KAPASİTÖRÜ (35-1,5 MF)

157   KLİMA KAPASİTÖRÜ (55-6 MF)

ÜRÜN KATOLOĞU İSTENECEK KALEMLERİN SIRA NO VE MALZEME ADI

47     PPRC BORU 20-25-32’LİK

48     PPRC DİRSEK 20-25-32’LİK

49     PRC TE BORU 20-25-32’LİK

50     PPRC MANŞON 20-25-32’LİK

51     PPRC İÇ DİŞ DİRSEK 20-32’LİK

52     PPRC İÇ DİŞ TE BORU 20’LİK

53     PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR 20-32’LİK

54     PPRC İÇ DİŞ ADAPTÖR 20-32’LİK

55     PPRRC DIŞ DİŞ DİRSEK 20-32’LİK

56     PPRC 32X25 REDİKSİYON 32’LİK

57     PPRC 25X20 REDİKSİYON 25’LİK

58     PPRC VANA 20-25’LİK

59     DİRSEK ½, ¾, 1, 1½, 1 ¼ 2’LİK 

60     TE BORU ½ , ¾ , 1 , 1 ½ 1 ¼ 2’LİK

61     MANŞON ½ , ¾ , 1 , 1 ½ 1 ¼ 2’LİK

62     NİPEL ½ , ¾ , 1 , 1 ½ 1 ¼ 2’LİK

63     DÜZ REKOR ½, ¾ ,1, 1 ½ ‘LİK

64     KÖŞE REKKOR ½ , ¾ 1‘LİK

65     KONİK REKOR 1 ½, 1 ¼ 2’LİK

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Satınalma Birimi Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.