İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Karayollari 16 Bölge Müdürlüğü Tesisler Ve Bakim Başmühendisliğine Bağlı Şube Şeflikleri Ve Bakimevlerinde Kullanilmak Üzere Kömür Ve Odun Temini İşi
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler