İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Diğer İhaleler

Hızlı Arama
 


Havuz Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Hizmet Alım İşi İhale Edilecektir
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Malzeme Nakli Hizmet Alım İşi İhale Edilecektir
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Kozlu Ve Üzülmez Müessesesi Tüvenan Kömürlerin Ve Ocak Taşlarının Nakli, Yüklenmesi, Boşaltılması Ve Yayılması Hizmet Alım İşi İhale Edilecektir
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne Ait Toplam 290000 Ton Atığın 2(iki) Ay Süre İle Taşınması Ve Depolanması Hizmet Alım İşi
Sadece Üyeler Sadece Üyeler 2022 Yılına Ait İlçemiz Mülki Hudutlar İçerisinde Yaşayan Hak Sahiplerine 750 Ton Kömürün Nakliye Ve Hamaliye Hizmet Alım İşi
Sadece Üyeler Sadece Üyeler 2022 Yılı Adrese Teslim Kömür Dağıtım İşi
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Kırıkkale Tüpraş A.ş.’den Giresun İli Ülper Asfalt Tesisine Asfalt Bitüm Nakli İşi
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Yol Yapım Ve Onarım Çalışmalarından Biriken Toprak Ve Molozların Nakli İşi
Sadece Üyeler Sadece Üyeler Trakya Bölgesi Mudpıt Sıvısı Ve Sondaj Çamuru Nakliye Hizmeti
Sadece Üyeler Sadece Üyeler 2.720,00 Ton (+30 Mm) Torba Kömürün İzmir İli, Kemalpaşa İlçesine (sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına) Taşınması Ve Boşaltılması Hizmet Alımı İşi İhale Edilecektir
123