İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tki Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü- Manisa
İşin Adı Hizmet Dışı Briket Tesisi Malzemesi Satışı İle Muhtelif Malzeme Açık İhale Usulü İle Satın Alınacaktır
İlan Tarihi 28.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk CdNo.111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)          Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

212 Kalem Hizmet Dışı Briket Tesisi Malzemesi SATIŞI

-----

2016-1324

17.08.2016-14.00

30 Gün

2-

104 Adet Araç Takip Sistemi Alımı

282923

2016-1325

17.08.2016-14.30

30 Gün

3-

6 Kalem Tavan Vinci Alımı

282941

2016-1326

17.08.2016-15.00

45 Gün

4-

9 Kalem Sivil Savunma Teçhizatı Alımı. (1 Adet Kaldırma yastığı seti, 1 Adet Göçük altı görüntülenme kamerası vekarof, 1 Adet Dinleme canlı tespit cihazı, 1 Adet Prt kitparatech manuel, 1 Adet Makaralı kurtarma seti, 1 Adet Sepet tipi sedye, 2 Adet Kaşık faraş sedye 1 Adet Çoklu gaz ölçme cihazı 1 Adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği)

282989

2016-1327

17.08.2016-15.30

45 Gün


 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.


Yeterlilik
Paylaş