İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Burdur Şeker Fabrikası
İşin Adı Dalgıç Pompa Satın Alınacaktır
İlan Tarihi 29.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 10.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Fabrikamız ihtiyacı olan dalgıç pompa temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/282666

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220   BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                               :  Fabrikamız ihtiyacı olan 5 adet dalgıç pompa temini ve Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemeler, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlardahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

b) Niteliği ve miktarı                        :

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Dalgıç Pompa

ADET

4


 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer             :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının

    satın alınabileceği yer                                :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

   (KDV dahil)                                              :  TL 60,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                      :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                          :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                    :  10/08/2016 Çarşamba Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                    :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Yeterlilik
Paylaş