İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Motorlu Araçların Satış İşlemleri Açık Artırma Usulü İle Toptan Mübadele Edilecektir
İlan Tarihi 30.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - Mübadeleyi Yapan İdarenin adı,

     adresi telefon ve faks No   :  Malatya Emniyet Müdürlüğü İstasyon Cad: No 16   Yeşilyurt - MALATYA Tel: 2125500   Faks: 2125516

2 - İhalenin Adı, Niteliği Türü

    ve Miktarı                              :  Malatya Emniyet Müdürlüğüne 14 Adet Hek durumu taşıt ile 327 adet hurda durumunda mal ve malzeme karşılığında 4 adet taşıt ve 24 adet kışlık oto lastiği alınacaktır.

3 - Mübadele Yeri                     :  Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Odası

4 - Mübadele Tarihi ve Saati      :  16/08/2016 Salı Günü Saat: 11.00

5 - Mübadelede (14) araç ile 327 adet mal ve malzeme kullanılacak ve 4645 sayılı kanunun 38. maddesine göre toplu olarak mübadele yapılacaktır.

6 - Mübadeleye (187.852,50) TL Muhammen bedel üzerinden açık artırma ile başlanacaktır. 14 adet Hek araç ile 327 adet hurda mal ve malzeme karşılığında dört (4) adet 2016 veya 2017 model, yakıt cinsi dizel, motor hacmi en az 1500 cc., motor gücü en az 75 PS olacak, yan kapılar çift sürgülü, arka kapı tek kapılı, camlı koltuklu (combi tipi), renk beyaz olacaktır. 24 adet kışlık lastik alımı ise Detay ve özellikleri belirtilen 195-65-15 95 T H veya V olacak ABCDE standartlarında kışlık oto lastik ile mübadele edilecektir.

7 - Teminatın Yatırılacağı Yer ve Son Ödeme Zamanı: İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü 16/08/2016 Günü Mübadele saatine kadar teminat yatırılacaktır.

8 - Mübadeleye katılacak firmalar şartnamede belirtilen Muhammen bedelinin(187.852.50 TL) % (3)u kadar en az 5.635,58TL geçici teminat yatıracaktır.

9 - Mübadele açık artırma usulü ile yapılacaktır. Artırımlar 1 Çift (iki adet) lastik üzerinden yapılacaktır. Artırımlar esnasında 143 çift (286 adet, 1 Adet Lastik Fiyatı KDV Dahil 160,53 TL) lastiği bulduğu takdirde bir adet yukarıda özellikleri belirtilen Combi tipi araca çevrilecektir.

10 - Mübadele yapılacak taşıtlar, Malatya Emniyet Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü arkasında bulunan depolarda ilan tarihinden ihale saatine kadar mesai saatleri içerisinde görevli personel ile birlikte görülebilir.

11 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler:

a) İhale tarihine göre son 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir ikametgah belgesi ve belge sahibine ait Nüfus cüzdan sureti.

b) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği, Tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noter onaylı imza sirküleri örneği,

c) Tebligat adresinin, iş veya ikamet adresi ne ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge,

d) Teklifte bulunacak taşınır malın satışına dair eki listede gösterilen geçici teminat miktarının yatırıldığına dair belge,

12 - Mübadele Şartnamesi Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

13 - Taşıtlar ile ilgili KDV, vergi, resim, harç ve benzeri devir işlemleri ile teslimatla ilgili işçilik ve nakliye giderleri, diğer tüm mali yükümlülükler alıcıya ait olup ihale bedeli üzerinden kanuni oranda alıcı tarafından ödenecektir.

14 - Mübadeleye katılacak firmalar araçları mevcut hali ile görerek fiyat vereceklerinden dolayı daha sonra idareden araçlarla ilgili her hangi bir talepte bulunamayacaktır.

15 - Alınacak araç ile mal ve malzemeler idarenin yukarıdaki adresine teslim edilecektir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamak da serbesttir.

Ayrıntılı bilgi için Tel: 0.422.212 55 00/6444 arayabilirler.

 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ, MAL VE MALZEME LİSTESİDİR

S.N.

PLAKA NO

ARACIN MARKA VE CİNSİ

MODEL

MİKTARI

TAHMİNİ BEDELİ

HASAR DURUMU

KİLOMETRESİ

1

44A0101

Isuzu Otobüs MD 27 SA Clasic

2003

1

20.300,00

Faal, Tamir Gerekir

185.000

2

44A107

Ford Transit 330S 2.5 Minibüs

2004

1

13.400,00

Faal, Tamir Gerekir

152.000

3

44A0142

Ford Transit Connect 1.8 K210S 90 BG, Kapalı Kasa Kamyonet

2007

1

15.160,00

Faal, Tamir Gerekir

310.000

4

44A0144

Ford Transit Connect 1.8 K210S 90 BG, Kapalı Kasa Kamyonet

2007

1

15.060,00

Faal, Tamir Gerekir

372.000

5

44A0145

Ford Transit Connect 1.8 K210S 90BG,K.K.K.

2007

1

14.460,00

Faal, Tamir Gerekir

366.000

6

44A0146

Ford Transit Connect 1.8 K210S 90BG,K.K.K

2007

1

14.360,00

Faal, Tamir Gerekir

340.000

7

44A0163

Renault Clio Symboll 1.4, Otomobil

2007

1

13.400,00

Faal, Tamir Gerekir

247.000

8

44A0182

Ford Transit Connect 1.8 K210S 90 BG,Panelvan Komyonet

2008

1

15.200,00

Faal, Tamir Gerekir

217.000

9

44A0204

RenaultClio Symboll 1.4, otomobil

2008

1

13.900,00

Faal, Tamir Gerekir

250.000

10

44A0224

Ford Transit Connect 1.8 K210S 90 BG, K.K.K.

2008

1

14.700,00

Faal, Tamir Gerekir

300.000

11

44A0187

Honda XL1000 VARADERO, iki tekerli motosiklet

2007

1

8.100,00

Faal, Tamir Gerekir

58.000

12

44A0188

Honda XL1000 VARADERO, iki tekerli motosiklet

2007

1

8.100,00

Faal, Tamir Gerekir

69.000

13

44A0306

Mondial150RE, iki tekerli motosiklet

2007

1

540,00

Faal, Tamir Gerekir

12.000

14

44A0330

Toyota Corolla otomobil

2012

1

18.200,00

Hasarlı, Tamir Gerekir

77.798

15

327 adet hurda mal ve malzeme

2.972,50

 


                                                                                                                                                            TOPLAM: 187.852,50 TL

Yeterlilik
Paylaş