İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
İşin Adı Bilecik İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Elektrik Elektronik İmalatları Mal Alım İşi
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 8.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/291325

1-İdarenin
a) Adresi : Hürriyet Mahallesi Üç Bloklar Sok. No:1 11180 Merkez/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282121099 - 2282124804
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
20 KALEM TEKNİK ŞARTNAME VE LİSTELERE UYGUN BİLGİSAYAR VE KAMERA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Halk Kütüphanesi Merkez / BİLECİK
c) Teslim tarihi : Teslim Tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde sözleşme kapsamındaki tüm mallar montajları ile birlikte tamamlanmış ve çalışır durumda olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 - Merkez / BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 08.08.2016 - 10:30

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Sistemde ağırlıklı olarak kullanılacak olan kameralar, bilgisayarlar ve bileşenlerine ait, üretici firmalarından alınmış en az 2 yıllık garanti belgeleri teklife eklenecektir. Firma, garanti süreci sonrasında ürünlerin bakım onarımlarının devam ettirilmesi için teknik servis, bakım-onarım gereklerinin en az 5 yıl için (ücretli karşılığında) karşılanacağını taahhüt etmelidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen cihazların teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları vb. tanıtım belgelerini vereceklerdir.


 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş