İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Burdur Şeker Fabrikası
İşin Adı Seyyar Ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 03.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Fabrikamız merkezinde 4 adet Dazkırı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova Bölge Kantarlarında bulunan 5 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma makinesinin çalıştırılması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/294045

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                               :  Fabrikamızda bulunan 4 adet, Taşra Bölge kantarlarında bulunan 5 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma makinesinin işletilmesi.

b) Niteliği ve miktarı                        :  Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Dazkırı (Beylerli): 12.000

Y.ova (Alagöz): 11.500

Gölhisar (Gölhisar): 17.700

Fab.Seyyar: 335.000

Senirkent (Esendere): 15.000

Fab.Sabit: 245.000

Tefenni (Tefenni): 9.000

TOPLAM: 645.200


 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri       :  Burdur Şeker Fabrikası ve Bölge Kantarları

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının

    görüleceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                 :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres              :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi       :  16/08/2016 Salı günü

d) İhale (son teklif verme) saati        :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Yeterlilik
Paylaş