İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Burdur Şeker Fabrikası
İşin Adı 2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alım
İlan Tarihi 03.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

2016/2017 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/285520

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                  :  2016/2017 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye ihalesi

b) Niteliği ve miktarı                           :  Tahmini 185.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 120 gün) Fabrikamıza taşınması

 

Pancarın Tesellüm

Bölge Adı

Yükleme Yapılacak

Kantar Adı

Sevk Edilecek

Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar

Ton

DAZKIRI

Dazkırı

Burdur

4.000

Beylerli

Burdur

12.000

DİNAR

Dinar

Burdur

4.600

Akgün

Burdur

5.000

Alpaslan

Burdur

4.000

Gümüşsu

Burdur

2.000

Irgıllı

Burdur

5.700

Tatarlı

Burdur

3.700

Y.Hüyük

Burdur

5.000

ELMALI

Düden

Burdur

37.000

Çavdır

Burdur

15.900

Gölhisar

Burdur

17.700

İbecik

Burdur

2.500

Söğüt

Burdur

13.900

SENİRKENT

Esendere

Burdur

15.000

TEFENNİ

Tefenni

Burdur

9.000

Kağılcık

Burdur

4.000

Karamanlı

Burdur

5.000

YEŞİLOVA

Yeşilova

Burdur

4.000

Akçaköy

Burdur

1.700

Alagöz

Burdur

11.500

Kelekçi

Burdur

1.800

TOPLAM

 

 

185.000


 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri          :  Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile Fabrikamız arası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                    :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  17/08/2016 Çarşamba günü

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.


Yeterlilik
Paylaş