İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Jeotermal Kaynak İşletme Sahası İle Jeotermal Kaynak Ve Doğal Mineralli Su Arama Sahaları İhale Edilecektir
İlan Tarihi 03.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 09:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 09:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak işletme sahası ile Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi (c) fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 17’ nci maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’ inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1. Beypazarı İlçesi Adaören Mahallesi sınırlarında H28d1-d2-d3-d4 paftalarında bulunan 4900,00 hektarlık jeotermal kaynak işletme sahası,

2.1 a) Muhammen bedeli        :  100.000 TL

2.1 b) Geçici teminatı              :  3.000 TL

2.1 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:00

 

2.2. Altındağ İlçesi Karacaören, Yeşilyurt, Karaköy Mahalleleri sınırlarında H29c3 paftasında bulunan 1528,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.2 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.2 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.2 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:10

 

2.3. Bala İlçesi BeynamOğulbey Mahalleleri sınırlarında I29c1-c2,I30d1 paftalarında bulunan 4832,08 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.3 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.3 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.3 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:20

 

2.4. Beypazarı İlçesi Dibecik Mahallesi sınırlarında H28d1-d3-d4 paftalarında bulunan 3657,15 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.4 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.4 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.4 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:30

 

2.5. Çubuk İlçesi Kurusarı Mahallesi sınırlarında H29c2-c3,H30d4 paftalarında bulunan 2116,17 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.5 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.5 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.5 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:40

 

2.6. Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi sınırlarında H30a4 paftasında bulunan 3175,00 hektarlık doğal mineralli su arama sahası,

2.6 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.6 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.6 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:50

2.7. Etimesgut İlçesi sınırlarında H29d4,I29a1-a2 paftalarında bulunan 2266,41 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.7 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.7 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.7 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 10:00

 

2.8. Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi sınırlarında H29d3-d4,I29a2 paftalarında bulunan 2047,37 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.8 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.8 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.8 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 10:10

 

2.9. Gölbaşı İlçesi Karaali Mahallesi sınırlarında I29c2 paftasında bulunan 1442,86 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası,

2.9 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.9 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.9 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 10:20

 

2.10. Gölbaşı İlçesi Karaoğlan, YurtbeyiOğulbey Mahalleleri sınırlarında I29b3-b4-c1-c2 paftalarında bulunan 4976,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.10 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.10 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.10 c ) İhale tarihi                  :  16.08.2016 Saat: 10:30

 

2.11. Gölbaşı İlçesi Soğulcak Mahallesi sınırlarında I29c3-c4 paftalarında bulunan 2596,01 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.11 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.11 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.11 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 10:40

 

2.12. Gölbaşı İlçesi Yaylabağ Mahallesi sınırlarında I29b3-b4 paftalarında bulunan 1350,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.12.a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.12.b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.12.c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 10:50

 

2.13. Güdül İlçesi Afşar Mahallesi sınırlarında H28d2 paftasında bulunan 792,05 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.13 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.13 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.13 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:00

2.14. Güdül İlçesi Güneyce Mahallesi sınırlarında H28d3-d4,I28a1-a2 paftalarında bulunan 299,25 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.14 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.14 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.14 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:10

 

2.15. Kazan İlçesi Fethiye Mahallesi sınırlarında H28c2,H29d1-d4 paftalarında bulunan 1708,01 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.15 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.15 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.15 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:20

 

2.16. Kazan İlçesi Güvenç Mahallesi sınırlarında H29d2-d3-c1-c4 paftalarında bulunan 1800 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.16 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.16 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.16 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:30

 

2.17. Kazan İlçesi Memlük Mahallesi sınırlarında H29c4-d3 paftalarında bulunan 3247,05 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.17 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.17 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.17 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:40

 

2.18. Kazan İlçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi sınırlarında H29d2 paftasında bulunan 175,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.18 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.18 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.18 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:50

 

2.19. Keçiören İlçesi sınırlarında I29b1,H29c4 paftalarında bulunan 309,22 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.19 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.19 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.19 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:00

 

2.20. Polatlı İlçesi Ilıca Mahallesi sınırlarında J28b4-a3 paftalarında bulunan 1540,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.20 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.20 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.20 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:10

 

2.21. Polatlı İlçesi Karahamzalı Mahallesi sınırlarında J28a1-a2 paftalarında bulunan 2187,58 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.21 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.21 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.21 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:20

2.22. Polatlı İlçesi Özhamamı Mahallesi sınırlarında J28a3-b4 paftalarında bulunan 1144,63 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.22 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.22 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.22 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:30

 

2.23. Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesi sınırlarında J28d1-d2 paftalarında bulunan 4729 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.23 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.23 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.23 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:40

 

2.24. Polatlı İlçesi Yaralı Mahallesi sınırlarında J28d1-d2-a4 paftalarında bulunan 4148,30 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.24 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.24 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.24 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:50

 

2.25. Sincan İlçesi sınırlarında I28b2,I29a1 paftalarında bulunan 1499,79 hektarlık doğal mineralli su arama sahası,

2.25 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.25 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.25 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:00

 

2.26. Yenimahalle İlçesi Aşağıyurtçu Mahallesi sınırlarında I29a4,I28b3 paftalarında bulunan 4952,48 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.26 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.26 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.26 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:10

 

2.27. Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi sınırlarında I29b1-a2 paftalarında bulunan 2027,39 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.27 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.27 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.27 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:20

 

2.28. Kızılcahamam İlçesi Aşağıadaköy Mahallesi sınırlarında H28b3-c2,H29a4 paftalarında bulunan 2284,58 hektar Jeotermal Kaynak arama sahası,

2.28 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.28 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.28 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:30

3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1. Şartname temini: Şartname, Varlık Mahalle Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımız Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesi TR 860001000683000010006402 No’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mah. Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1. Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

4.3. Ortak Belgeler;

a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 860001000683000010006402 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


Yeterlilik
Paylaş