İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü- Bartın
İşin Adı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Araçları Lastiği Ve Champıon Greyder Yedek Parçası
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/298460

1-İdarenin
a) Adresi : MEZGELLER MAH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:21 74600 ULUS/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3784161016 - 3784161361
c) Elektronik Posta Adresi : ulusisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
52 Adet Lastik, 40 Takım ve 60 Adet Yedek Parça
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ulus Orman İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ULUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEZGELLER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:21 ULUS/BARTIN
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve fotoğraf sunulacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş