İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Tcdd 3. Bölge Müdürlüğü Aliağa-tepeköy Hattı Elektrifikasyon Sistemlerinde Kullanılmak Üzere 4 Kalem Muhtelif Katener Malzemesi Alımı İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 04.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt No                                        :  2016/279152

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                     :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                                         :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :

 

KALEM

BİRİM

İŞİN ADI

İŞİN TANIMI

MİKTAR

1.0

 

FİDER İLETKENİ / BY PASS BESLEME

 

 

1.1

METRE

İZOLESİZ FİDER İLETKENİ / BY PASS BESLEME FİDERLERİ

LA 280 ALÜMİNYUM/ÇELİK İLETKEN, TEKNİK ŞARTNAMEDE TARİFE UYGUN

8.000

1.2

METRE

İZOLE FİDER

1*240 / 25 CU İletkenli, 52 kV izolasyon gerilimli, teknik şartnamesine uygun XLPE kablo temini

400

1.3

ADET

İZOLE FİDER BAŞLIĞI

İzole fiderle aynı özelliklere sahip, şartnameye uygun kablo başlığı temini,

20

2.0

ADET

PHASE BREAK

(NÖTR IS)

Nötr IS takımı (2 adet IS’den oluşur.) Şartnameye uygun, montaj için şartnameyle sınırlı kalmayan diğer tüm parça ve malzemelerde dahil.

3


 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16.08.2016 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Yeterlilik
Paylaş