İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı Balıkesir Gömeç İlçesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim Öğrencilerini Taşıma Araç Kiralama İşi Hizmet Alımı
İlan Tarihi 04.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/293063

1-İdarenin
a) Adresi : MİTHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. 10715 GÖMEÇ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663571542 - 2663571541
c) Elektronik Posta Adresi : gomec10@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Gömeç İlçesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamındaki Öğrencilerin 10 yerleşim biriminden (10 Taşıma Hattı) 4 taşıma merkezine 180 gün süre ile günübirlik taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 GÖMEÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HÜKÜMET BİNASI KAT 2 GÖMEÇ BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 26.08.2016 - 14:30


Yeterlilik

Araç Ruhsatı veya Araç Kira Sözleşmesi 


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Kuruluşlarında veya Özel sektörde öğrenci taşımacılığı, Personel Taşımacılığı, Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı ayrı ayrı kabul edilecektir.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş