İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (metem)-kangal Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı 100 Ton Linyit Cinsi 7200-8000 Kcal Kömür Alımı
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/309291

1-İdarenin
a) Adresi : ZAFER MAHALLESI ISTASYON CADDESI 32 58900 MERKEZ KANGAL/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3464571006 - 3464571344
c) Elektronik Posta Adresi : 906952@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
100 TON 7200-8000 KCAL PORTAKAL TORBA KÖMÜR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KANGAL METEM MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNALARI DEPOLARI
c) Teslim tarihi : TOPLAM KÖMÜR 1 DEFADA GETİRİLİP AMBARA MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GÜRSEL MAH DİVRİĞİ CAD.NO-32/KANGAL
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 - 11:00


Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

KATI YAKIT SATIŞ İZİN BELGESİBu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş