İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-göynük Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Göynük Orman İşletme Müdürlüğü 2016-2017 Yılı İçin Torba Sibirya Kömürü (Karpuz 7000 Kcal) Alımı
İlan Tarihi 09.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/308817

1-İdarenin
a) Adresi : HACIABDI MAHALLESI GAZI SÜLEYMAN PASA BULVARI 1 14780 GÖYNÜK/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3744516012 - 3744516512
c) Elektronik Posta Adresi : goynukisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
60 Ton Torba Sibirya Kömürü (Karpuz 7000 kcal) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Göynük Orman İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Kazan Dairesi Deposu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Göynük Orman İşletme Müdürlüğü-Gazi Süleyman Paşa Bulvarı No:1 Göynük/BOLU
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş