İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-şehit Yıldırım Yılmaz- Yozgat
İşin Adı Şehit Yıldırım Yılmaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne Torbalı Karpuz İthal Kömür Alımı
İlan Tarihi 11.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/315745

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ LİSE CADDESİ 66620 ÇANDIR/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3547161006 - 3547161006
c) Elektronik Posta Adresi : 973303@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Şhit Yıldırım Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Karpuz Torbalı İthal Kömür Alımı (( UÇUCU MADDE %12-28, KÜKÜRT ORANI% 0,9 VE ALT ISIL DEĞERİ 7200 Kkal/kg OLAN ) 40 kg lık torbalarda
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çandır Ş.Y.Y. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRAKİ 30 GÜN İÇİNDE KÖMÜRLER OKULLARIN DEPOLARINA İSTİFLENMİŞ OLACAK


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ş.Y.Y.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

2016 DA ALINMIŞ ANALİZ RAPORUBu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş