İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Hayvan Taşıma Amaçlı Araç Kiralanacaktır
İlan Tarihi 11.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Genel Müdürlüğümüzce Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünden 42 ilin Gıda Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine toplam 27.900 baş canlı hayvan nakliyesi hizmeti yaptırılacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

Adres:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.    : (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax   : (0 312) 417 78 39


Yeterlilik
Paylaş