İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-kaş - Antalya
İşin Adı Araçların Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı
İlan Tarihi 12.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/319130

1-İdarenin
a) Adresi : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü kaş 1 KAŞ KAŞ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428361627 - 2428361482
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
34 adet aracın zorunlu trafik sigortası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 126(yüzyirmialtı) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Andifli Mah.Hükümet Cad.No:77 Kaş/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Paylaş