İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Kömür Alımı
İlan Tarihi 17.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 29.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/327209

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Cd. No:33 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT
b) Telefon ve faks numarası : 4582112502 - 4582115089
c) Elektronik Posta Adresi : bayburtihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
140 Ton Torbalı Karpuz tipi ve 20 ton torbalı portakal tipi kömür. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bayburt belediyesi otobüs terminali ve şantiyesi.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip 30 (Otuz) gün içerisinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Cd. No:33 Merkez/BAYBURT
b) Tarihi ve saati : 29.08.2016 - 14:30

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş