İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Et Ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi Ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü
İşin Adı Araçlar Satılacak
İlan Tarihi 18.08.2016 R.G
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Et ve Süt Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen araçlar satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer                  :  Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No: 78 Sincan-ANKARA

İhale tarihi ve saati                        :  25/08/2016 - 10:30

Son teklif verme tarih ve saati       :  25/08/2016 - 10:30

İhale Dosya bedeli                        :  50,00.TL

İrtibat Tlf.                                     :  (0312) 270 19 32 dahili: 1501

İrtibat faks                                    :  (0312) 270 42 14

 

Kısım

No

Plaka No

Modeli

Türü

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

Mik. (TL)

1

06 MOV 88

2001

İveco 8012 Frigorifik Kasa

10.000,00 TL

1.000,00 TL

2

06 MOV 87

2001

İveco 8012 Frigorifik Kasa

10.000,00 TL

1.000,00 TL

3

06 ROZ 11

2002

İveco 8012

10.000,00 TL

1.000,00 TL

4

06 R 4063

1988

Ford Kargo

  5.000,00 TL

   500,00 TL

5

06 HST 51

1988

Ford Kargo

  5.000,00 TL

   500,00 TLYeterlilik

1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2 - Firmalar satışa konu araçlara her biri için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi tamamı içinde teklif fiyatı verebileceklerdir. Kısmi teklif verilmesi halinde her bir kısım/kısımlara ait geçici teminat miktarı baz alınacaktır.

3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00.TL bedelle Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliğinden temin edilebilir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Araçlar trafikten çekme belgelidir.

6 - Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

Paylaş