İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.ş
İşin Adı Ag Kablo Alımı
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.03.2021 13:30:00
Son Teklif Tarihi 23.03.2021 13:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI

 

1.     Şirket’in:

 

İletişim Adresi

Mimarsinan Mah. 110.Sokak No:1 Atakum/SAMSUN

İhale Yetkilisi

Ahmet KÖK

İhale Yetkilisi İletişim Bilgisi

0.362.311 43 57

Satın Alma iletişim Bilgileri                                                

0 362 311 44 81 / 4457 / 4393 / 4445

E-Posta:

satinalma@yedas.com

KEP Adresi :

yedas.satinalma@yedas.hs03.kep.tr


      

 

 

2.        İhalenin;

İhale Usulü

Açık İhale

İhale Numarası

YEDAŞ SA2021/019

İhale Adı

AG KABLO ALIMI

Son teklif verme tarihi ve saati

23.03.2021 Salı Saat : 13:00

Tekliflerin sunulacağı yer

Yedaş Muhaberat Servisi

Tekliflerin sunulacağı adres

Mimarsinan Mah. 110.Sokak No:1 Atakum/SAMSUN

Tekliflerin Açılış Tarihi ve Saati

23.03.2021 Salı Saat : 13:30

İhalenin Yapılacağı Yer

Yedaş Genel Müdürlüğü

İhalenin Yapılacağı Adres

Mimarsinan Mah. 110.Sokak No:1 Atakum/SAMSUN


 

 

 

3.        İhaleninDetayları

Teslim Yeri / İşin Lokasyonu

Samsun Genel Müdürlüğü

Geçici Teminat

Teklif bedelinin en az % 3 üdür

Kısmi Teklif

Verilemez

Sözleşme Süresi

1 Yıl

Kesin Teminat

Sözleşme toplam bedelinin % 6 sıdır


 

 

 

 

 

 

4.        İşinNiteliği, Türü, Miktarı: 

 

KABLO AG 4x6 mm2 (NYM) NVV 300/500V

3.500

M

SAMSUN

KABLO AG 2x6 mm2 (NYM)NVV 0,6/1kV

1.500

M

SAMSUN

KABLO AG 1x50 mm2 (NYY) YVV 0,6/1kV

1.000

M

SAMSUN

KABLO AG 2x1,5 mm2 (NYM) NVV 300/500V

29.000

M

SAMSUN

KABLO AG 4x10 mm2 (NYY) YVV 0,6/1kV

3.000

M

SAMSUN

KABLO AG 2x1,5 mm2 (NYM) NVV 300/500V

23.000

M

ORDU

KABLO AG 2x1,5 mm2 (NYM) NVV 300/500V

5.000

M

SİNOP

KABLO AG 2x1,5 mm2 (NYM) NVV 300/500V

8.000

M

ÇORUM

KABLO AG 2x1,5 mm2 (NYM) NVV 300/500V

5.000

M

AMASYA

KABLO AG 2x6 mm2 (NYM)NVV 0,6/1kV

1.500

M

ORDU

KABLO AG 2x6 mm2 (NYM)NVV 0,6/1kV

500

M

SİNOP

KABLO AG 2x6 mm2 (NYM)NVV 0,6/1kV

1.000

M

ÇORUM

KABLO AG 2x6 mm2 (NYM)NVV 0,6/1kV

500

M

AMASYA


 

 

5.        İhaleyeKatılım İçin Şartlar:

                                                                                                                                                               

5.1.  İhaleyekatılım için İhale dokümanı alınması zorunludur.

5.2.  İhaleyekatılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı E Posta Adresine sahip olmasızorunludur.

5.3.  YeterlikBelgeleri İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

5.4.  İşOrtaklıkları ve Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.

5.5.  Kamuihalelerinden yasaklı olan firmalar ihaleye katılamazlar.

5.6.  YEDAŞtarafından herhangi bir nedenle sözleşmesi fesh edilen firmalar ihaleyekatılamazlar.

5.7.  Sözleşmekapsamında alt yüklenici çalıştıramaz.

5.8.   İhaleidari şartnamesinde öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan tekliflerdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

5.9.  İhaleyekatılacak olan ilgilinin imza sirkülerini, vekalet edecekler için devekaletnamenin ve imza beyannamesinin ihale salonuna girerken ibraz etmesizorunlu olup, İmza sirküsü ve vekaleti/beyanı olmayan isteklilerden revizeteklif alınmayacaktır.

 

6.        TekliflerinKapsamı ve Veriliş Biçimi:Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgilerİhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

 

Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 

İlanenDuyurulur.                    

Yeterlilik