İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Slk Değişikliği Çalışması İçin Trafo Merkezlerinde Kullanılacak Malzeme Temini İşi
İlan Tarihi 08.04.2021
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik