İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Pazar Orman İşletme Müdürlüğü, İşletme Şeflikleri İdari Bina Ve Lojmanlarda Kullanılacak Katı Yakıt Alımı ( Kalorifer Kömürü-pelet )
İlan Tarihi 05.08.2022
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik