İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Afşin-elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 6 Kalemde Toplam 86 Adet Lens Tipi Çelik Kompansatör Ve 10 Adet Boğum Temin Edilmesi Ve 16 Adet Id Fan Giriş Çıkış Kompansatörlerinin Montajının Yapılması İşi
İlan Tarihi 26.05.2023
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik
Paylaş