İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 12 Aylık Toplu Jeneratör Akaryakıtı (motorin) Ve Araçlar İçin Adblue
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 27.02.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/56482

1-İdarenin
a) Adı : GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İbni Sina Mah. Şehir Hastanesi Kampüsü İl Sağlık Müdürlüğü - 27470 Karataş Şahinbey/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 03422209614-2200505 - 3422203541
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 12 Aylık Toplu Jeneratör Akaryakıtı (Motorin) ve Araçlar için Adblue
b) Niteliği, türü ve miktarı :
12 Aylık Toplu Jeneratör Akaryakıtı (Motorin) ve Araçlar için Adblue alımı. DİZEL YAKIT (MOTORİN) = 593.500 Litre ADBLUE = 25.300 Litre DİZEL YAKIT (MOTORİN) (ŞEHİR HASTANESİ) = 200.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Şehir Hastanesi, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Araban İlçe Sağlık Müdürlüğü, İslâhiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Karkamış Toplum Sağlığı Merkezi, Yavuzeli Toplum Sağlığı Merkezi, Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nurdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şehitkâmil İlçe Sağlık Müdürlüğü, Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı El-Bab Hastanesi ve bağlı sağlık merkezleri ile Cerablus Hastanesi ve bağlı sağlık merkezleri, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Şehitkâmil Devlet Hastanesi, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Nizip İlçe Devlet Hastanesi, İslahiye İlçe Devlet Hastanesi, Araban İlçe Devlet Hastanesi, Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi, Karkamış Şehit Fuat Oğuzcan Devlet Hastanesi, Yavuzeli İlçe Devlet Hastanesi, Nurdağı Devlet Hastanesi, Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Şehitkâmil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nizip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için, 12 Aylık Toplu Jeneratör Akaryakıtı (Motorin) ve Araçlar için Adblue alımının ilgili idarelerce sözleşme süresince yükleniciden istenilen şekilde ve oranda peyder pey olarak talep edecek, yüklenici ise idarenin istediği şekilde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Şehir Hastanesi, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Araban İlçe Sağlık Müdürlüğü, İslâhiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Karkamış Toplum Sağlığı Merkezi, Yavuzeli Toplum Sağlığı Merkezi, Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nurdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şehitkâmil İlçe Sağlık Müdürlüğü, Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı El-Bab Hastanesi ve bağlı sağlık merkezleri ile Cerablus Hastanesi ve bağlı sağlık merkezleri, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Şehitkâmil Devlet Hastanesi, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Nizip İlçe Devlet Hastanesi, İslahiye İlçe Devlet Hastanesi, Araban İlçe Devlet Hastanesi, Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi, Karkamış Şehit Fuat Oğuzcan Devlet Hastanesi, Yavuzeli İlçe Devlet Hastanesi, Nurdağı Devlet Hastanesi, Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Şehitkâmil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nizip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için, 12 Aylık Toplu Jeneratör Akaryakıtı (Motorin) ve Araçlar için Adblue alımının ilgili idarelerce sözleşme süresince yükleniciden istenilen şekilde ve oranda peyder pey olarak talep edecek ve istekli yakıt ihtiyaçlarını 7 [yedi] gün 24 saat ihtiyaç nispetinde peyder pey olarak verecektir.
d) İşe başlama tarihi : İşe 01.07.2024 tarihinde başlayıp, 30.06.2025 tarihinde bitecektir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Destek Hizmetleri Başkanlığı 2. Kat İhale Salonu (İbni Sina Mah. Şehir Hastanesi Kampüsü Şahinbey / Gaziantep)


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 3. Maddesine göre alınması zorunlu lisans belgesi/belgeleri, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. 

b) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. 

c) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi` ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. 

d) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu` ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.

e) İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

Alt yüklenici çalıştırmak istemeyen istekliler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda “ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRMAYACAĞI ” beyanında bulunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş