İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Afşin-elbistan B Termik Santralı İşl.müd.
İşin Adı Sıcak Gaz Kanalı Hatlarında Dökülen Ve Hasarlanan Refrakter Bölgelerinin Onarımlarının Yapılması Mal Alımı
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 6.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/93755
İşin Adı : Sıcak Gaz Kanalı Hatlarında Dökülen Ve Hasarlanan Refrakter Bölgelerinin Onarımlarının Yapılması Mal Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mah. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 46501
b) Telefon ve faks numarası : 0312 295 50 00 - 0344 524 25 80-82
c) Elektronik posta adresi : aras.ramazan@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://afsinbtermik.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı- 3 kalem 103.000 kg refrakter harcı ve 3500 adet anker
b) Teslim [yeri / yerleri] : Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İhale konusu iş kapsamında yapılacak işlerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 06.02.2024 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir


Paylaş