İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İşin Adı P&ı Sigortası Hizmeti Alımı
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 9.02.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/99509
İşin Adı : P&I Sigortası Hizmeti Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : BEDRETTİN MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 63/A 34440
b) Telefon ve faks numarası : 2123138000 - 2122565799
c) Elektronik posta adresi : info@sehirhatlari.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://www.sehirhatlari.istanbul
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 adet Yolcu Vapuru, 4 adet Yolcu Vapuru (Double Ended), 3 adet Yolcu Motoru, 4 adet Servis Motoru, 6 adet Duba, 1 adet Yüzer Otel, 52 adet Deniz Taksi, 1 Tarama Gemisi’nin P&I Sigortası ve şirketimiz tarafından kiralanan gemilere kiracı sorumluluk sigortasının yaptırılması işidir.
b) Yapılacağı Yer : İSTANBUL
c) Süresi : İşin başlama tarihi:20.02.2024 İşin bitiş tarihi:20.02.2025
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu- Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.02.2024 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- İhale dokümanı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Müdürlüğü, Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A Kasımpaşa – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde görülebilir ve 300,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tâbi değildir.


Paylaş