İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı EÜAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kazan Bakım Servisi İhtiyacı Olan Kömür Transport Zincirlerinin İmali ve Teslimi İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik
Paylaş