İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı Ortaokulu Onarım İşi
İlan Tarihi 19.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.11.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

OĞRUDAN TEMİN YOLUYLA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

 

 

                                                               DUYURU

 

1-    Listede belirtilen okul onarım işleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla (Götürü Bedel Anahtar Teslimi Teklif usulü) yaptırılacaktır.

2-    İşlere ait teklif mektubu Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait hatay.meb.gov.tr adresindeki linkten çıktı alınarak doldurulacaktır.(Sadece aşağıdaki linkteki teklif mektubu  doldurulacaktır.)

3-    Teklif mektubu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir. Maddi hata tespit edilmesi durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4-    Tekliflerin 21/11/2019 Perşembe Günü saat: 10:00'a kadar Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Bölümüne imzalı ve kaşeli kapalı zarf ile elden teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanından sonra gelen teklifler teslim alınmayacaktır.

5-    Tekliflerin değerlendirilmesi 21/11/2019 Perşembe Günü saat: 10:00 itibariyle; oluşturulan komisyon marifetiyle, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Hizmetleri Şubesinde  katılımcılara açık bir şekilde yapılacaktır.

6-    Teklif mektubu ekindeki işin en az %50' si kadar iş bitirme belgesi vereceklerdir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş grubu;   B/III grubunda sayılan işler veya B/III grubu işlerde yapılan onarım/güçlendirme ve benzeri işler,  benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işe  İnşaat Mühendisliği veya Mimar diplomaları denk sayılacaktır.

 

Yeterlilik