İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Toroslar Elektrik Dağıtım A.ş.
İşin Adı Tesis Yönetimi Hizmetleri Alımı
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 10.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ ALIMI
İHALE TÜRÜ: İHALE NO:
İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN
ADI: TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
ADRESİ: Cemal Paşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. No:2 Seyhan / ADANA
TELEFON: 0322 455 60 00 FAKS: 0322 455 62 91
EPOSTA: EBRU.DURSUN@baskentedas.com.tr
İHALE KONUSU MALIN/HİZMETİN/YAPIM İŞİNİN
Teslim [yeri/yerleri] SÖZLEŞME'DE BELİRTİLEN LOKASYONLAR
Teslim [tarihi/tarihleri]
İşin Süresi SÖZLEŞME'DE BELİRTİLEN SÜREDE
İHALE TEKLİFİNİN /ÖN YETERLİLİK TEKLİFİNİN
Sunulacağı yer BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNV. CAD. NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati 10.03.2021 11:00
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
İş Deneyim Belgesi Tutarı (min.)
Kullanılabilir Nakdi Kredi Kapasitesi (min.)
Kullanılabilir Gayrinakdi Kredi Kapasitesi (min.)
Kısa Vadeli Mali Borçlanma Oranı (KVMB/(KVMB+UVMB+ÖZKAYNAKLAR)) (max.)
(Net Satışlar/Teklif) Oranı (min)
Net Satışlar (min.)
TEKLİFE İLİŞKİN ŞARTLAR
Kısmi Teklif Verilemez.
Alternatif Teklif verilemez
Geçici Teminat Oranı İhale dokümanlarında belirtilen oranda
Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi En az 60 iş günü
İhaleyi Kazanacak Firmanın Sunacağı Kesin Teminat Oranı İhale dokümanlarında belirtilen oranda
Avans verilmeyecektir
Damga Vergisi Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
AÇIKLAMALAR
Yerli Malı Avantajı uygulanmaz
TEKNİK /TİCARİ DOSYA

Teknik / Ticari dosya eklenmemiş


Yeterlilik