İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Yeni Hizmet Binası İle Bölge Otoparkı’nın İntifa Hakkı Tesis Edilmek Suretiyle Yapım Ve İşletilmesi İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 08.04.2021 (R.G)
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik