İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı İstanbul İl Sınırları İçerisinde, Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita, 1/1000 Ölçekli Gerçek Ortofoto Harita Ve 3 Boyutlu Kent Modeli Üretim İşi
İlan Tarihi 04.05.2021
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay
Yeterlilik