İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.ş.
İşin Adı Dragos-heybeliada-büyükada Deniz Kablo Tesis Alımı
İlan Tarihi 27.07.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.08.2021 15:30:00
Son Teklif Tarihi 4.08.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İHALE TÜRÜ: İHALE NO:
İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN
ADI: İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
ADRESİ: Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok. No:2/2 B Blok Maltepe / İSTANBUL
TELEFON: 0216 500 64 00 FAKS: 0216 500 66 66
EPOSTA: Saadet.ERSUN@ayedas.com.tr
İHALE KONUSU MALIN/HİZMETİN/YAPIM İŞİNİN
Teslim [yeri/yerleri] SÖZLEŞME'DE BELİRTİLEN LOKASYONLAR
Teslim [tarihi/tarihleri]
İşin Süresi SÖZLEŞME'DE BELİRTİLEN SÜREDE
İHALE TEKLİFİNİN /ÖN YETERLİLİK TEKLİFİNİN
Sunulacağı yer BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNV. CAD. NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati 04.08.2021 15:30
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
İş Deneyim Belgesi Tutarı (min.)
Kullanılabilir Nakdi Kredi Kapasitesi (min.)
Kullanılabilir Gayrinakdi Kredi Kapasitesi (min.)
Kısa Vadeli Mali Borçlanma Oranı (KVMB/(KVMB+UVMB+ÖZKAYNAKLAR)) (max.)
(Net Satışlar/Teklif) Oranı (min)
Net Satışlar (min.)
TEKLİFE İLİŞKİN ŞARTLAR
Kısmi Teklif ihale dokümanlarında belirtildiği şekilde
Alternatif Teklif verilemez
Geçici Teminat Oranı İhale dokümanlarında belirtilen oranda
Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi İhale dokümanlarında belirtilen sürede
İhaleyi Kazanacak Firmanın Sunacağı Kesin Teminat Oranı İhale dokümanlarında belirtilen oranda
Avans verilmeyecektir
Damga Vergisi
AÇIKLAMALAR
yerli malı oranı %10 dur
TEKNİK /TİCARİ DOSYA

Teknik / Ticari dosya eklenmemiş


Yeterlilik