İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Güneysu Belediyesi
İşin Adı Rize İli Güneysu İlçesi 102 Ada 3 Nolu Parsel Üzerindeki Tescilli Taşınmazın Restorasyon Yapım İşi
İlan Tarihi 29.04.2022
İhale K.No 2022/420592
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.05.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 31.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/420592
İşin Adı : Rize İli Güneysu İlçesi 102 Ada 3 Nolu Parsel Üzerindeki Tescilli Taşınmazın Restorasyon Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI GÜNEYSU RİZE 53350
b) Telefon ve faks numarası : 4643441105 - 4643441223
c) Elektronik posta adresi : iletisim@guneysu.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.guneysu.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Restorasyon, Yapım İşi, 1 Adet
b) Yapılacağı Yer : Rize İli Güneysu İlçesi
c) İşe başlama tarihi : 30/05/2022
ç) İşin süresi : 200 Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Güneysu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 31.05.2022 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.