İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mürted Hava Meydan Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı 10 Gm No’lu Teshin Merkezi Otomatik Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi (oyais) Kurulumu.
İlan Tarihi 22.09.2022
İhale K.No 22DT984934
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.09.2022 09:00:00
Son Teklif Tarihi 26.09.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
10 GM NO'LU TESHİN MERKEZİ OTOMATİK YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ (OYAİS) KURULUMU.
MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası : 22DT984934
Alımın Adı : 10 Gm No'lu Teshin Merkezi Otomatik Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi (Oyais) Kurulumu.
Alımın Türü : Yapım
1 - İdarenin
a) Adresi : MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI 06980
b) Telefon ve faks numarası : 0312 811 28 84 /1070 / 1071
c) Elektronik posta adresi : K.AKAR@hvkk.tsk.tr / ABDULLAHDEMIR@hvkk.tsk.tr
2 - Doğrudan Teminin
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer : ANKARA
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati : 26.09.2022 09:00

Yeterlilik